KIERUNKOWE WYTYCZNE

Rzadko prowadzi ono do studiów wyższych. Wytyczną kierunkową pra­cy szkół będzie dążenie do zaspokojenia kadro­wych potrzeb społeczeństwa. W programach nauczania dominować będzie kierunek mate­matyczno-przyrodniczy i techniczny. Ich do­skonaleniem zajmować się będą instytuty nau­kowe. Stopnie i tytuły naukowe będą zachowa­ne. Celem edukacji będzie przygotowanie ludzi do pracy i życia w warunkach zmieniającej się szybko techniki i technologii. Dominować będą transmisyjne metody przekazu wiedzy.Z kolei druga prognoza przewiduje, gdy chodzi o sytuację ogólną, że Euro­pa Zachodnia będzie federacją o wielorakich powiązaniach między dawnymi państwami i silnym rządzie centralnym. Przeważają partie centrowo-lewicowe. Orientacja socjalistyczna. Znacjonalizowany przemysł ciężki.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.