KIERUNKI REFORMY

Przedstawione kierunki reformy szwedzkiego szkolnictwa wyższego, a także współdziałające­go z nim szkolnictwa niższych szczebli mają charakter ogólny. Wytyczono je na podstawie analizy tendencji rozwojowych szkolnictwa wyższego w wysoko rozwiniętych krajach świa­ta. We wszystkich tych krajach obserwuje się ostatnio wyraźne dążenie do ścisłego wiązania szkolnictwa wyższego z pozostałymi składnika­mi systemu szkolnego, do rozbudowy studiów wyższych, wreszcie do respektowania zasady ustawiczności kształcenia. Z każdą z tych ogól­nych tendencji wiąże się wiele problemów szczegółowych, których rozwiązanie jest ko­nieczne dla doskonalenia szkolnictwa wyższego, przystosowania go do stale zmieniających się warunków i potrzeb. Ten rodzaj działalności nie jest już domeną takich czy innych komisji lub komitetów ekspertów.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.