KAŻDY Z OŚRODKÓW

Każdy z tych ośrodków — ściśle ze sobą współ­pracujących — składałby się z działów zajmu­jących się badaniem, projektowaniem i produk­cją nowoczesnych środków i materiałów dy­daktycznych oraz ich rozprowadzaniem w szko­łach swojego regionu. Koordynacja prac, o  których mowa, byłaby zadaniem wzmianko­wanego już ogólnokrajowego Instytutu Badań Pedagogicznych, którego utworzenie raport postuluje.- Na sfinansowanie programu rozwoju nowoczesnej technologii kształcenia należy przeznaczyć co najmniej 1% wydatków budże­towych na szkolnictwo wyższe. Trzeba także — czytamy dalej w raporcie — już teraz pomyśleć o przygotowaniu nauczycie­li akademickich do systematycznego korzysta­nia z technologii.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.