INNOWACYJNE UCZENIE SIĘ

Ani antycypacja, ani partycypacja — czyta­my w Raporcie — nie są pojęciami nowymi. To natomiast, co jest nowe, polega na ich łącznym traktowaniu jako podstawy uczenia się—nau­czania innowacyjnego.Czemu ma służyć uczenie się—nauczanie in­nowacyjne? Przede wszystkim, jak wskazuje Raport, przeżyciu ludzkości (human survival). Bo uczenie się—nauczanie stało się. obecnie sprawą życia lub śmierci, a hasło learn or perish (ucz się lub zginiesz) jest po prostu na­kazem chwili. A oto przykład uczenia się—nauczania inno­wacyjnego. Załóżmy, że dowiadujemy się od kogoś, iż „niedzielne wydanie poczytnego dzien­nika, drukowanego w nakładzie miliona egzem­plarzy, jest równoznaczne z zużyciem stu ak­rów lasu”. W uczeniu się—nauczaniu przystoso­wawczym człowiek przyjmował tego rodzaju informacje do wiadomości i najczęściej prze­chodził nad nimi do porządku — a z czasem po prostu zapominał o nich.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.