INNE FUNKCJE

Inne wreszcie funkcje psy- chodydaktyczne mają do spełnienia np. poszcze­gólne środki wzrokowo-słuchowe na różnych szczeblach kształcenia, nie mówiąc już o takich czynnikach determinujących te funkcje, jak różne modele teoriopoznawcze i różne koncep­cje programowe.Jeśli więc w raporcie tylokrotnie eksponuje się słuszną skądinąd tezę, iż technologia może być jedynie środkiem wiodącym do celu, a nie celem samym w sobie, to pominięcie czy nawet tylko niedostateczne naświetlenie wymienio­nych wyżej kwestii znacznie, moim zdaniem, tę tezę osłabia. Przecież inne funkcje psycho- dydaktyczne spełniać będą środki i materiały techniczne w modelu, którego podstawę stano­wi leninowska formuła teoriopoznawcza, a zgo­ła inne w modelu behawiorystycznym czy neobehawiorystycznym.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.