INNA SPRAWA

Inna sprawa, czy im się to uda. Przecież o   sukcesach oświatowych np. Niemieckiej Re­publiki Demokratycznej, na które raport zwra­ca uwagę, zadecydowały sprawy znacznie bar­dziej zasadnicze od tych, które omawia się w Warunkach realizacji całościowego planu roz­woju oświaty i szkolnictwa wyższego. Oprócz tego kryzys szkolnictwa, o którym pisze się w raporcie, że jest zjawiskiem ogólnoświato­wym. W rzeczywistości nie ma to aż tak sze­rokiego zasięgu, a ponadto nie wszędzie, gdzie daje o sobie znać, przejawia się w równie dra­matycznej postaci. Można bowiem zgodzić się z tezą raportu, iż jednym z przejawów wspo­mnianego kryzysu jest ucieczka pewnych grup młodzieży w krainę bądź przekory i buntu, bądź utopii, bądź wreszcie wewnętrzna emigra­cja. Z drugiej strony jednak jakże wiele cech utopijnej wiary można znaleźć w apelu auto­rów tego dokumentu, aby za pomocą postulo­wanej reformy zapewnić wszystkim obywate­lom Republiki Federalnej Niemiec rzeczywistą, a nie tylko nominalną równość szans oświato­wych czy swobodę decydowania o własnej ka­rierze.

 

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.