GRY SYMULACJE

Powoli i one zaczy­nają wkraczać na teren szkół, zyskując prawo obywatelstwa głównie w formowaniu określo­nych umiejętności praktycznych, np. w kształ­ceniu kierowców.Przyczyny niedostatecznego wpływu tech­nologii kształcenia na amerykański system dy­daktyczny.Jedną z głównych przyczyn, czytamy w ra­porcie, jest niedostatek naszej wiedzy na te­mat procesu uczenia się, a zwłaszcza rządzą­cych nim mechanizmów i prawidłowości. Dru­gą przyczynę stanowią niskie nakłady finanso­we na rozwój oświaty i wychowania, a także na prowadzenie badań nad uczeniem się i nau­czaniem.Przestarzała struktura obecnego systemu kształcenia formalnego (podział na klasy i przedmioty, podział na lekcje, stopnie, promo­cje itd.) jest trzecią przyczyną stosunkowo sła­bego wpływu technologii na rozwój tego syste­mu.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.