GRUNTOWNA ANALIZA

W marcu 1968 roku amerykański sekretarz Departamentu Zdrowia, Oświaty i Opieki Spo­łecznej powołał dziewięcioosobową Komisję do Spraw Technologii Kształcenia. Zadaniem Ko­misji, w której skład weszli wybitni przedsta­wiciele nauki i techniki, było przygotowanie raportu na temat aktualnego stanu oraz pers­pektyw rozwojowych technologii kształcenia jako jednego z głównych czynników poprawy pracy dydaktyczno-wychowawczej w amery­kańskim szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym. W szczególności Komisja miała poddać gruntownej analizie: wszystkie dotychczasowe środki dy­daktyczne, poczynając od stosowanych w przedszkolach, a kończąc na tych, które skła­dają się na wyposażenie uczelni akademickich, przy czym w grę wchodziły zarówno środki tradycyjne, a więc podręczniki itp., jak i naj­bardziej nowoczesne, łącznie z satelitami komu­nikacyjnymi i komputerami.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.