GOSPODAROWANIE INFORMACJAMI

W tych okoliczno­ściach gospodarowanie informacjami — ich gromadzenie, selekcja, przetwarzanie i rozpro­wadzanie — urasta do rzędu spraw podstawo­wych. W racjonalnym rozwiązywaniu tych spraw nie może zabraknąć uczelnianych biblio­tek.Czego mogą spodziewać się te biblioteki po dalszym nasileniu się rewolucji informacyjnej?Przede wszystkim — jak czytamy w rapor­cie — zwielokrotnionego napływu książek czasopism, z czym wiąże się konieczność ich katalogowania i przechowywania w pogarszają­cych się wciąż warunkach lokalowych. Po dru­gie, biblioteki będą musiały obsługiwać stale wzrastającą liczbę osób oraz poświęcać coraz więcej sił i środków na wymianę druków z in­nymi bibliotekami, co może przysporzyć trud­ności kadrowych. I wreszcie od bibliotek będzie się żądać nowych rodzajów usług, jak wymiana przeddruków, opracowywanie zestawów biblio­graficznych na określone tematy itp., tzn. czyn­ności, do których wykonywania trzeba będzie dopiero przygotować ich obecny personel.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.