GŁÓWNY NIEDOSTATEK

Głównym niedostatkiem telewizyjnego mo­delu kształcenia jest jednokierunkowość prze­pływu informacji. Sprawia to, iż model ten, tworząc tzw. układ otwarty, nie zapewniający sprzężenia zwrotnego między nadajnikiem i od­biornikami informacji, nie powinien być stoso­wany wyłącznie, bez racjonalnego powiązania z innymi metodami i środkami pracy dydak­tycznej.Nauczanie realizowane przy użyciu komputerów. Komputery mogą spełniać w procesie kształcenia różne funkcje, a zwła­szcza — jak wynika z dotychczasowego do­świadczenia — kierować procesem uczenia się studentów, symulować studiowane wydarzenia procesy oraz dostarczać nauczycielowi infor­macji o postępach poszczególnych studentów. Jest to jeszcze, podkreśla raport, nauczanie niedostatecznie zbadane, kosztowne, ale ma ogromne możliwości rozwoju. Nie powinno się go jednak faworyzować, gdyż rację bytu ma tylko łącznie z innymi składnikami nowoczes­nej technologii kształcenia. 

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.