FUNKCJONOWANIE PROCESU

Zbadać, jak funkcjonuje proces uczenia się— —nauczania — oto ważne zadanie dla między­narodowych grup badawczych do 2000 roku.Przeszkody i trudności w rozwoju uczenia się—nauczania innowacyjnego sprawiają, że lu­dzie czują się niepewni w sytuacjach dla nich nowych i trudnych oraz siłą rzeczy szukają pomocy u innych. To właśnie w takich okolicz­nościach rodzi się przekonanie, że losy świata znajdują się w rękach nielicznych „decyden­tów” (ekspertów, dyplomatów, wojskowych), a więc poza zasięgiem większości.Mimo to, stwierdzają optymistycznie autorzy Raportu, ludzkość zdołała przetrwać do dzisiaj i wiele danych wskazuje, że będzie istnieć na­dal. Aby tak się stało, konieczne jednak jest rozwiązanie tych problemów globalnych, wśródktórych na czoło wysuwają się problemy: ener­gii, dysfunkcjonalności między postępem tech­niki i technologii a możliwością sprawowania nad nim kontroli, a także wartości. Chodzi przy tym o wartości, które pozwoliłyby z jednej strony uniknąć homogenizacji kultury, z dru­giej zaś uniemożliwiły jej dezintegrację.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.