FUNKCJONOWANIE EDUKACJI

Ostatnie z wymienionych zadań jest przy tym szczególnie ważne. Skoro bowiem wiedza, któ­rą uczniowie przyswajają sobie w szkole, sta­rzeje się szybko w wyniku postępu nauki i tech­niki, to tym większego znaczenia nabiera umie­jętność jej samodzielnego zdobywania. Stąd też hasło: „Uczyć uczniów uczyć się” — ma obec­nie szczególną wymowę.Odpowiedzialność za funkcjonowanie edu­kacji winno ponosić państwo, ponieważ tylko ono może stworzyć warunki niezbędne dla jej racjonalnego funkcjonowania.Wprawdzie od 19 marca 1964 roku obo­wiązuje uchwała, w myśl której „Każde dziec­ko ma prawo korzystać z oświaty i wychowania w sposób, który zapewnia wszechstronny rozwój jego osobowości”.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.