FORMUŁOWANE PROPOZYCJE

Formułowane w tej dziedzinie propozycje zmierzają do podziału wszelkich szkół średnich na szkoły II stopnia szczebla, obejmujące klasy od 5 do 10 i zali­czane do obowiązkowych oraz szkoły II stopnia szczebla, tzn. klasy 11 i 12, gdyż raport za­leca skrócenie okresu nauki przedmaturalnej z 13 do 12 lat. Przekształcenia strukturalne musiałyby, oczywiście, iść w parze ze zmianą celów, treści i organizacji kształcenia na obu szczeblach szkoły II stopnia. Wspomniane już wprowadzenie dwóch matur, rozwój poradni­ctwa psychopedagogicznego i zawodowego, przybliżenie do siebie i zrównanie w prawach treści ogólnokształcących i zawodowych, sil­niejszy nacisk na nauczanie przedmiotów przy­rodniczych i technicznych, radykalne zmiany w nauczaniu dyscyplin społecznych i humani­stycznych, różnicowanie kształcenia nie według typów szkół, lecz wewnątrz rozszerzonej szko­ły stosownie do uzdolnień uczniów, wreszcie demokratyzacja szkoły poprzez zwiększenie udziału rodziców i uczniów w jej życiu — oto postulaty raportu, których realizacja ma do­prowadzić do przezwyciężenia obecnego duali­zmu szkolnego i ogólnej poprawy sytuacji w szkolnictwie II stopnia.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.