FORMA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W obecnej formie jest ono — dowiadujemy się z raportu rozdrobnione na zbyt wiele specjalności, niedostatecznie uwzględnia zmiany zachodzące w technice i technologii, nie umożliwia absol­wentom szybkiego przystosowywania się do nowych warunków pracy, w szkołach prowa­dzone jest zbyt teoretycznie, a w zakładach pracy — nazbyt praktycznie, słowem — i ono wymaga gruntownej reformy. Kierunek tej re­formy wyznacza zasada łączenia teorii z prak­tyką, integracji kształcenia ogólnego i zawodo­wego w takich np. formach, jak te, które „w ciągu ostatnich dwudziestu lat były naj­bardziej konsekwentnie wprowadzane w kra­jach wschodnioeuropejskich i Niemieckiej Re­publice Demokratycznej”.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.