FABUŁY FILMÓW

Fabuły filmów ana­lizowanych przez Kracauera — pełnych zbrodni­czych wątków grozy i sięgających po tyrańską . władzę demonicznych jednostek — wyrastały z o­kreślonej atmosfery politycznej, a zarazem ilustro­wały stan ducha społeczeństwa, jego gotowość zaakceptowania pewnych rysujących się dopiero na horyzoncie rozwiązań politycznych. Wydaje się, że bardzo podobne zjawisko występowało w amery­kańskiej telewizji w latach pięćdziesiątych i sześć­dziesiątych. Z początkiem lat pięćdziesiątych sytua­cja polityczna na świecie była dla obywateli ame­rykańskich niepokojąca, niezrozumiała i frustrują­ca. Pojawia się wówczas na ekranach telewizorów fala westernów. Dr Ernest Dichter, głośny socjo- psycholog zajmujący się analizą procesów motywa­cyjnych w dziedzinie reklamy, stwierdził, że przy­nosiły one zaspokojenie zachwianego poczucia bez­pieczeństwa widzów.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.