DZISIEJSZA TECHNOLOGIA

Dzisiejsza bowiem tech­nologia — podejmując nieśmiałe próby wpro­wadzenia do pracy dydaktycznej pojedyn­czych i na ogół odizolowanych od siebie środ­ków nowoczesnej łączności, takich jak radio, telewizja, film, magnetofon i magnetowid, tekst programowany czy wreszcie komputer — obejmuje tylko niewielki wycinek procesu kształcenia, co oczywiście nie stanowi rozwią­zania optymalnego. Tymczasem podniesienie efektywności pracy dydaktycznej w stopniu odpowiadającym współczesnym potrzebom go­spodarki i kultury narodowej wymaga nasyce­nia technologią całego procesu uczenia się i nauczania. Argumenty przemawiające na rzecz tego stwierdzenia zawarte zostały w ko­lejnych rozdziałach raportu.Proces uczenia się jest więc sprawą centralną. Autorzy raportu podkreślają, że obecny system kształcenia i i wychowania w Stanach Zjednoczonych wy- I wołu je w społeczeństwie niemal powszechne ; niezadowolenie.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.