DZIĘKI RODZAJOM KOMUNIKACJI

Dzięki obu tym rodzajom komunikacji rozwój kra­ju nie tylko ulegał przyspieszeniu, ale — co szcze­gólnie ważne — działał na rzecz integracji. Stany Zjednoczone stały się w ciągu XIX wieku w mia­rę spójnym organizmem gospodarczym i państwo­wym. Całkowita niemal autonomia poszczególnych stanów, mająca instytucjonalne oparcie w lokal­nych- ciałach ustawodawczych, władzach wy­konawczych i własnym sądownictwie, sprzy­jałaby dezintegracji, gdyby nie przeciwdzia­łała temu integrująca rola przepływu wiado­mości. Przekazywane przez prasę wiadomości ogólnokrajowe wzbudzały i podtrzymywały po­czucie jedności i wspólnoty, sprzyjały myśle­niu kategoriami narodu i społeczeństwa jako całości.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.