DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z REFORMĄ

A bez nich nie można przecież, jak to chociażby wykazują doświad­czenia związane z reformą szkolnictwa francu­skiego, skutecznie indywidualizować nauczania, rozbudować sieci poradni szkolnych i zawodo­wych, zmodernizować procesu kształcenia w uczelniach wyższych, słowem — nie można przygotować szkolnictwa do tych zadań, które stawia przed nim rewolucja naukowo-technicz­na. Z drugiej zaś strony wydatki na szkolnic­two wzrosły w wielu krajach w ciągu ostatnich kilkunastu lat do granic, których przekroczenie staje się coraz trudniejsze. W związku z tym nie jest pozbawione racji pytanie, czy rzeczy­wiście należy nadal upowszechniać dotychcza­sowy model szkolnictwa, o którym wiemy, że jest niedoskonały? W kontekście tego pytania uzasadniony staje się postulat, aby możliwie szybko uruchomić system szkolny, w którym można by racjonalnie łączyć nauczanie z pracą wytwórczą — między innymi w postaci studiów przemiennych.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.