DOMINACJA NAUK

Dominacja nauk przyrodniczych i tech­nicznych utrzymywać się będzie w dalszym ciągu, a jej przejawem staną się m.in. rozbudo­wane o te właśnie nauki programy nauczaniaprogramy studiów.Formalne kształcenie przez całe życie bę­dzie przede wszystkim realizowane jako kształ­cenie kursowe, służące aktualizacji wiedzy, a nie „kształcenie kompensujące”, mające na celu umożliwienie osobom, które tego nie mogły uczynić wcześniej, zdobycia wykształce­nia odpowiadającego ich aspiracjom.Ze względu na stale rosnący wpływ nau­ki na bieg życia inwestycje oświatowe będą traktowane na równi z inwestycjami przemy­słowymi. Na ponadelementarnych szczeblach kształcenia nauka coraz bardziej będzie się przeplatać z pracą, przy czym intensywność owego procesu będzie tym większa, im wyż­szy szczebel edukacji będzie wchodził w grę.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.