DOBÓR STUDENTÓW

Podstawę doboru studentów ma opracować Ko­mitet do spraw Kwalifikacji formalnych, na­wiązując do uchwały parlamentu z 1972 roku.Ogólna liczba studentów powinna na począt­ku lat osiemdziesiątych wzrosnąć do 170—190 tys., tzn. średnio o około 30%. Gdyby tak się stało, to w Szwecji przypadałoby wówczas po­nad 200 studentów na 10 tys. mieszkańców. Planowany wzrost liczby studentów wiąże się z powiększeniem obecnej liczby szkół wyższych oraz ze zmianą ich rozmieszczenia. Komisja po­stuluje utworzenie 19 jednostek lokalnych, które obejmowałyby obszar całego kraju i na terenie których szkołami wyższymi zarządzały­by miejscowe biura do spraw szkolnictwa wyż­szego.Trzeci kierunek reformy szkolnictwa wyższe­go, uważany przez Komisję za niezmiernie waż­ny, wiąże się z podporządkowaniem jego treści 1 Struktury organizacyjnej wymogom kształce­nia ustawicznego.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.