DECYDUJĄCE CECHY

Nie środki przekazu są bowiem decydujące, lecz cechy charakteryzujące nadają­cego, jego publiczność oraz określające wzajemne między nimi relacje. Publiczność w kontaktach interpersonalnych jest na ogół ograniczona do roz­miarów lokalnej wspólnoty i w jej ramach zinte­growana bywa więzami rodzinnymi lub społecz­nymi. Jest ona znana nadającemu, który jest czę­ścią takiej wspólnoty lokalnej, wskutek czego je­go komunikat ma charakter zindywidualizowany. Również publiczność ma możność wywierania wpływu na nadającego i na jego komunikat. Sam nadający czuje się wreszcie częścią tej lokalnej wspólnoty lub wspólnoty szerszej, w którą wspól­nota lokalna jest włączona. Tą szerszą wspólnotą mogło być na przykład — w owych czasach — królestwo lub Kościół.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.