CZYNNIK MODYFIKUJĄCY

Co ważniejsze, więzi te okazały się czynnikiem mo­dyfikującym w znacznej mierze proces masowej komunikacji. Pionierską rolę odegrało w tej dzie­dzinie cytowane już studium kampanii wyborczej w okręgu Erie w stanie Ohio, które wskazało na obecność „przywódców” formujących opinię pu­bliczną, działających w obrębie grup społecznych0    pełniących rolę pośredników pomiędzy komuni­katami nadawanymi przez prasę czy radio a osta­tecznymi decyzjami wyborców.Obraz, jaki się wyłonił, wskazywał na to, że pu­bliczność środków masowego przekazu, która ma wyraźnie osłabione poczucie przynależności spo­łecznej w obrębie wspólnot rodowych, sąsiedzkich czy koleżeńskich, pozostała względnie zintegrowa­na.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.