CZĘŚCI RAPORTU

Raport składa się z Przedmowy napisanej przez Aurelio Peccei, czterech części, wniosków oraz komentarzy z obrad konferencji zorgani­zowanej w czerwcu 1979 roku w Salzburgu w celu przedyskutowania jego wstępnej wersji.Część pierwsza zawiera zwięzły prze­gląd najważniejszych problemów ludzkości oraz ukazuje na tym tle rolę i miejsce uczenia się— -—nauczania (bo tak właśnie tłumaczę angielski termin learning, mając na uwadze przypisywa­ne mu w Raporcie znaczenie) jako warunku sine qua non przerzucenia pomostu nad luką oddzielającą ludzi od tworzonej przez nich cy­wilizacji. W części drugiej autorzy opisują nową koncepcję uczenia się—nauczania, ekspo­nując zwłaszcza znaczenie antycypacji i party­cypacji jako cech konstytutywnych uczenia się—nauczania innowacyjnego. Część trzecią poświęcono opisowi różnorakich trudności i przeszkód hamujących rozwój uczenia się— —nauczania innowacyjnego, a w czwartej zilustrowano nowe perspektywy edukacyjne świata, eksponując zwłaszcza problem powiąza­nia szkoły z życiem.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.