CZAS PODSUMOWANIA

Czas podsumować nasze rozważania. Wynika z nich, że głównym celem prawie powszech­nych dzisiaj reform szkolnictwa w krajach uprzemysłowionych jest przystosowanie treści, metod, organizacji i środków pracy dydaktycz­no-wychowawczej do nowych, a przy tym zmie­niających się ustawicznie potrzeb społeczno^ -ekonomicznych i kulturalnych, a także do znacznie większych niż dawniej potrzeb i aspi­racji edukacyjnych ludzi. Dwie są przy tym strategie owego przystosowania: radykalna, której rzecznicy podkreślają koniecfnosc gruntownej, całościowej reformy szkół różnych ty­pów i szczebli, oraz umiarkowana — zmierza­jąca do wycinkowych ulepszeń obecnego mode­lu szkolnictwa, np. do stopniowego doskonale­nia programów, metod czy środków nauczania wychowania.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.