CZAS EKSPLOZJI INFORMACJI

Stąd też hasła indywidualizacji nauczania, pod­miotowego traktowania dzieci i młodzieży przez wychowawców, kształcenia dla rozwoju, przetworzenia życia szkoły w szkołę życia itp. — pozostają w wielu wypadkach w sferze szla­chetnych zamierzeń, gdyż ich urzeczywistnieniu nie sprzyjają warunki, w jakich odbywa się praca dydaktyczno-wychowawcza. Czyż nie jest paradoksem, że w czasach „eks­plozji informacji” prawie powszechnie podkre­śla się potrzebę… redukcji treści kształcenia, przesunięcia akcentu z ilości przekazywanej uczniom wiedzy na jej jakość (elementy pod­stawowe, merytoryczne „punkty ciężkości”) oraz wyrobienia w nich umiejętności samo­dzielnego uczenia się? Niekiedy jednak zdarza się, że w wyniku prac zmierzających właśnie do zredukowania materiału w programach po­szczególnych przedmiotów nauki szkolnej po­wstają programy… jeszcze bardziej przełado­wane od poprzednich.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.