CHARAKTERYSTYKA RAPORTU

Twórcy do­kumentu podkreślają z naciskiem, iż zachodzi pilna potrzeba podjęcia gruntownej reformy szkolnictwa w skali całego państwa, a nie tyl­ko w poszczególnych krajach (Ldnder), przy czym właśnie raport miałby stanowić punkt wyjścia ogólnopaństwowego planu reformy sy­stemu edukacji. Podstawą tej reformy należa­łoby uczynić następujące zasady ogólne:Zasada demokratycznościkształ- cenią, otwierająca każdemu obywatelowi drogę do najwyższych szczebli drabiny oświa­towej zgodnie z zainteresowaniami i możliwo­ściami intelektualnymi.Zasada zapewnienia równości szans oświatowych poprzez indywidualną opiekę nad uczniami na wszystkich szczeblach kształcenia.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.