BEZ SENSU

Naturalnie nie ma większego sensu snu­cie przypuszczeń, czy polityka Nixona w kwe­stiach — na przykład — Zatoki Świń, kryzysu ku­bańskiego i eskalacji wojny w Wietnamie byłaby tak dalece różna od decyzji powziętych przez Kennedy’ego, gdyż tu wkraczalibyśmy na teren rozważań o zakresie władzy prezydenta i roli oso­bowości sprawującej tę funkcję-jednostki. Z py­tania tego wynika jednak’następne — czy możli­we jest dowolne kreowanie owych telewizyjnych wizerunków, nawet na przekór własnym predys­pozycjom kandydata? Na to pytanie przyniósł od­powiedź rok 1968 i zwycięska kampania wyborcza- Nixona. Na trzecie pytanie — czy cechy.tych wi­zerunków zwyciężające w telewizyjnej prezenta­cji są istotnie tymi cechami, jakie powinny cha­rakteryzować prezydenta światowego supermo­carstwa — odpowiedział już cytowany wyżej H. S. Commager.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.