AUTORZY DOKUMENTU

Wydaje się zarazem, stwierdzają autorzy charakteryzowanego dokumentu, że spośród różnorodnych środków wykorzystywanych w procesie kształcenia wyższego przez entuzja­stów technologii szczególnie obiecujące pod tym względem są: telewizja przewodowa, kase­ty wideofoniczne, komputery przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz różno- tematyczne zestawy materiałów wzrokowo-słu- ; chowych — łącznie z tzw. podręcznikami obu­dowanymi — umożliwiające studentom samo­dzielne uczenie się w domu. W swej pracy opubliko­wanej w 1967 roku Erie Ashby pisze o czte­rech rewolucjach w oświacie i wychowaniu. Pierwsza nastąpiła wówczas, gdy utworzono szkołę jako osobną instytucję wychowawczą; druga przypada na okres zastosowania słowa pisanego jako narzędzia edukacji; trzecia zo­stała wywołana przez wynalazek druku; czwar­ta zaś, dokonująca się współcześnie, wiąże się z rozwojem elektroniki, a przede wszystkim radia, telewizji, magnetofonu i komputerów.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.