ANALIZA ORGANIZACJI SPOŁECZEŃSTWA

Analiza organizacji społeczeństwa industrialne­go, a także społecznej i psychologicznej sytuacji poszczególnych – jednostek ludzkich w tym społe­czeństwie stanowią podstawę, na której zbudowa­no teorię masowej komunikacji. W społeczeństwach przedindustrialnych dominu­jącym typem komunikacji była komunikacja in­terpersonalna. Charakteryzuje się ona na ogół bez­pośredniością przekazu, który podawany jest z ust do ust, bez pośrednictwa mediów technologicz­nych. Samo występowanie mediów, czyli środków przekazu nie wystarcza jednak, by komunikacja stała się masowa; księgi w dawnych wiekach, te­lewizja w obwodzie zamkniętym na uczelni, ra­diowęzeł w zakładzie pracy należą do komunikacji interpersonalnej.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.