NAJWAŻNIEJSZE CELE

A oto najważniejsze cele reformy zachodnio- niemieckiego szkolnictwa:Do roku 1980 liczbę miejsc w przedszkolach ! należy zwiększyć z obecnego miliona do dwóch milionów, traktując przy tym to zadanie jako priorytetowe.Do roku 1980 powinno się przesunąć wiek rozpoczynania nauki w szkole elementarnej z 6 do 5 roku życia. W związku z tym trzeba opracować nową koncepcję szkoły elementar­nej, kładąc szczególny nacisk na wprowadzenie do programów nowoczesnej matematyki, za­znajomienie dzieci z podstawowymi zjawiskami przyrodniczymi oraz wczesne rozpoczynanie nauki języka obcego.Szkołę podstawową, szkołę realną i gimna­zjum należy stopniowo łączyć w jeden orga­nizm, tzn. w „szkołę rozszerzoną” lub w „zin­tegrowaną szkołę rozszerzoną”. Tę wytyczną trzeba już teraz brać pod uwagę np. przy pla­nowaniu budowy nowych obiektów szkolnych.

Cześć jestem Eliza Jackowska! Prowadzę bloga o mediach i reklamie! Wpisy jakie tutaj zamieszczam dotyczą mojej pracy w mediach. Jeśli podoba Ci się forma bloga to zachęcam do komentowania.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.